Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een onderneming in zwaar weer verkeert en een faillissement dreigt, is het van het grootste belang dat het bestuur zorgvuldig handelt. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt namelijk op de loer, indien er nieuwe verplichtingen worden aangegaan of indien bepaalde maatregelen niet worden genomen. Het is de taak van de curator om dat soort handelingen te onderzoeken.

Advies aan bestuur

Mein Advocatuur kan het bestuur met raad en daad bijstaan bij het beleid voorafgaand aan een mogelijk faillissement of het bestuur adviseren bij aansprakelijkheidsstelling door de curator.

U kunt bij Mein Advocatuur terecht voor advies op het gebied van o.a.:

  • Begeleiding van bestuurders en andere betrokkenen van/bij ondernemingen in zwaar verkeer of gefailleerde ondernemingen;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Financiering en zekerheden (zoals pand en hypotheek, eigendomsvoorbehoud, borgtocht);
  • Benadeling van crediteuren (Pauliana);
  • Het uitwinnen van zekerheden;
  • Doorstart maken van een gefailleerde onderneming;
  • Aanvragen van een faillissement of surseance van betaling.
Ontvangt u graag advies bij aansprakelijkheidsstelling aan het bestuur?