Insolventie

(faillissement, surseance van betaling)

De financiële positie van een onderneming kan door tal van omstandigheden onder druk komen te staan. Dat kan zelfs zover gaan dat een faillissement (insolventie) dan soms onvermijdelijk is. In een dergelijk ingrijpende situatie kan het bestuur van de onderneming, maar kunnen ook de schuldeisers, werknemers, financiers en andere betrokkenen van de onderneming met allerlei risico’s, vragen en onzekerheden te maken krijgen. Dat geldt overigens zowel bij de dreiging van een faillissement, tijdens een faillissement of na afloop daarvan.

Vraagstukken die zoal naar voren komen zijn:

  • U heeft bijvoorbeeld een lening of financiering verstrekt al dan niet gedekt door zekerheden;
  • U heeft zaken geleverd aan de (toekomstig) gefailleerde onderneming die nog niet betaald zijn;
  • U krijgt te maken met risico’s bij een herstructurering;
  • U wordt als bestuurder door de curator of een schuldeiser aansprakelijk gesteld.

Advies bij faillissement

Een faillissement kan dus ook nare gevolgen voor u en uw onderneming hebben als het faillissement u niet zelf betreft, maar als het gaat om een bedrijf waar u zaken mee doet.

Door de ruime ervaring als curator van mr. Ineke van Meines, is Mein Advocatuur hét kantoor om u te adviseren. Mein Advocatuur heeft inzicht en overzicht voor u in uw risico’s, de spreekwoordelijke do’s of don’ts in geval van een (dreigend) faillissement of als het faillissement al een feit is. Of u nu bestuurder, crediteur of een andere betrokkene bent, Mein Advocatuur is uw vraagbaak, adviseur en juridische steun.

Zoekt u juridische steun in geval van een (dreigend) faillissement?